luni, 29 aprilie 2013

A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013


A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013


Se va desfășura în perioada 10 – 12 Octombrie, în cadrul evenimentului CLEANING EXPO 2013 organizat la EXPOROM - cel mai nou complex expozițional din România, cu sediul în Pantelimon-Ilfov (12 km din centrul capitalei) în parteneriat cu Asociația Operatorilor și Prestatorilor din IndustriaServiciilor de Curățenie și Conexe.

The event will take place from October 10 to 12, during the event CLEANING EXPO 2013 organized at EXPOROM- the newest exhibition center in Romania, Pantelimon-Ilfov (12 km from Bucharest downtown) in partnership with Operators and Providers from Cleaning Industry and Related Services Association.


Secțiunea I. Echipamente și tehnologii noi

Section I. Equipments and new tehnology

TEMATICA
Tematica de interes pentru prezentare include, dar nu este limitată la:

TOPICS
Topics of interest for submission include, but are not limited to:

I.1. Igienă și produse chimice profesionale și domestice
Echipamente și accesorii pentru ingienă, curățenie și igienizare; Detergenți profesionali pentru curățenie și dezinfectanți; Agenți chimici și tehnologii; Detergenți și dezinfectanți pentru uz domestic; Produse pentru întreținerea materialor textile; Produse de hârtie; Cărucioare pentru materiale și curățenie.

I.1. Hygiene & Household cleaning chemicals
Appliances and accessories for hygiene, cleaning and sanitation; Professional detergents, cleaners and disinfectants; Chemical agents and technologies; Domestic detergents and disinfectants; Textile care products; Paper products; Trolleys for laundries & cleaning.

I.2. Curățenie industrială
Echipamente pentru curățenie exterioară; Echipamente pentru colectarea gunoiului; Echipamente pentru filtrarea și purificarea apei și aerului; Unități pentru spălătorii auto; Echipamente pentru spălat geamurile.

I.2. Industrial cleaning
Outdoor cleaning equipment; Garbage collection equipment; Air and water purification equipment; Car wash units; Window cleaning equipment.

I.3. Curățătorii chimice și spălatorii de textile
Mașini pentru curățătorii; Echipamente pentru spălătorii; Echipamente de călcat și finisat; Generatoare de aburi.

I.3. Dry cleaners & laundry
Dry-cleaning machines; Laundry equipment; Ironing and finishing equipment; Steam generators.

I.4. Curățenie profesională și întreținere
Mașini pentru curățenie în interiorul clădirilor; Aspiratoare praf/lichid; Mașini pentru spălat pardoseli textile; Mop-uri; Lavete; Bureți; Pad-uri.

I.4. Professional cleaning and maintenance
Machines for interior building cleaning, Vacuum cleaners wet / dry, Carpet-washing machines; Mops; Cloths; Sponges, Floor pads.

Secțiunea II. Furnizori de servicii de curățenie

Section II. Contract cleaners

TEMATICA
Tematica de interes pentru prezentare include, dar nu este limitată la:

TOPICS
Topics of interest for submission include, but are not limited to:


II.1. Curățenia și igiena în unitățile sanitare
Metode noi și revizuite, etape de curățenie și igienă în unitățile sanitare; Furnizorii de servicii de curățenie și controlul igienei în unitățile sanitare.

II.1. Hospital cleaning
Cleanliness review methods, level of cleanliness in hospital, contarct cleaning and infection control.


II.2. Curățenia într-o școală sănătoasă
Produse și practici pentru un mediu sănătos în școli.

II.2. Cleaning for healthy schools
Products and practices for a safer indoor environment.


II.3. Curățenie în muzeu (unități de cultură)
Alternative pentru curățenie în muzee și în spațiile de vizitare.

II.3. Cleaning in Museums
Cleaning alternatives for the museum and visitor center.


II.4. Curățenia hotelieră
Igiena și curățenia în unitățile hoteliere.

II.4. Hotel Cleaning
Safety and health among hotels.

II.5. Curățenia în industria alimentară
Curățenia și dezinfectarea în industria de prelucrare a produselor
alimentare.

II.5. Food industry cleaning
Cleaning and disinfecting in the food processing industry.

Secțiunea III. Domenii încrucișate

Section III. Cross-areas


Uniforme și echipamente de protecție; Întreținerea tehnică a echipamentelor; Property management; Managementul curățeniei în unitățile hoteliere; Managementul curățeniei clădirilor; Managementul curățeniei în unitățile sanitare; Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare, Reciclarea deșeurilor.

Uniforms and protective clothing; Technical maintenance; Property management; Hotel cleaning management; Building cleaning management; Hospital cleaning management; Disinfection, Disinsection, Deratisation; Waste recycling.


A.O.P.I.S.C.C. 1st Cleaning Forum 2013 reunește directori de companii, proprietari și profesioniști în afaceri de alimentație publică și hoteluri, din domeniul curățatoriilor chimice, spălatorii de textile și curățenie profesională, complexe sportive, SPA și fitness, instituții medicale, mall-uri și supermarket-uri, centre de afaceri, gări de trenuri, aeroporturi, dealearii și service-uri auto, asociații și alții.

A.O.P.I.S.C.C. 1st Cleaning Forum 2013 brings together corporate executives, owners and professionals of restaurant and hotel business enterprises, dry cleaners and laundries, cleaning companies, sports and fitness complexes, medical facilities, shopping and supermarkets complexes, business centres, food-processing industry, railway stations, airports, car repair stations and car retail rooms, municipal housing committee offices and other associations.


Participanții sunt rugați să transmită propunerile de prezentări până la data de 1 septembrie la următoarele adrese de e-mail: cleaning@exporom.ro sau office@aopiscc.ro. Formularul de inscriere îl găsiți și pe www.cleaning.ro sau pe www.aopiscc.ro.

Participants are encouraged to submit proposal for presentation on line at the following address cleaning@exporom.ro or office@aopiscc.ro till September 1. Application form available also on www.cleaning.ro or www.aopiscc.ro.


Condiții de participare:

Participation fees:

Pentru speakeri:
1. Expozanții CLEANING EXPO beneficiază de 1 topic gratuit (pentru prezentare produse și servicii de curățenie); costul participării la mai multe topicuri – 100 euro + TVA/topic
2. Membrii asociației A.O.P.I.S.C.C. care nu sunt expozanți (pentru prezentare produse și servicii de curățenie) - 350 euro + TVA/topic ; 250 euro + TVA (minim 3 topicuri)
3. Companii de profil (pentru prezentare produse sau servicii de curățenie) – 500 euro + TVA/topic; 400 euro + TVA (minim 3 topicuri)
4. Specialiștii din industria curățeniei sau membri ai altor asociații care susțin seminarii informative sau educative, fără a face reclamă unui produs (topicuri de specialitate acceptate in prealabil de organizatori) – 150 euro+TVA/ topic
5. Reprezentanți ai instituțiilor publice – gratuit

For Speakers:
1. Speakers exhibitors at Cleaning Expo 2013 benefit 1 free topic (for products and cleaning services);the cost for more topics – 100 euro + VAT/topic
2. Speakers members A.O.P.I.S.C.C. (for products and cleaning services)- 350 euro + VAT/topic ; 250 euro + VAT (for more than 3 topics)
3. Speakers for other companies (not included in 1. and 2.) - 500 euro + VAT/topic ; 400 euro + VAT (for more than 3 topics)
4. Cleaning industry specialists and members of other associations supporting informative and educational seminars, free to advertise a product (specialized topics previously accepted by the organizers) - 150 euro + VAT/ topic
5. Representative of public institutions – free


Pentru auditoriu:
1. Expozanții CLEANING EXPO – acces gratuit pe baza badge-ului
2. Membrii asociației A.O.P.I.S.C.C. – gratuit pe baza legitimației
3. Reprezentanți ai instituțiilor publice – gratuit pe baza legitimației
4. Public specialist – gratuit pe baza invitației din partea organizatorilor
5. Public larg - 10 euro/pers.

For audiences:
1. Audiences from exhibitors at Cleaning Expo 2013 – free
2. Members A.O.P.I.S.C.C. – free
3. Representative of public institutions – free
4. Public specialist – free based on invitation from the organizers
5. General audiences – 10 euro/person

Taxele de participare cuprind: rezervare sală de 250 persoane, echipamente audio și video, translator ro/en și en/ro și coffee break pentru 100 persoane.

Participation fees include: booking conference hall for 250 people, audio and video equipment, translator ro/en and en/ro and coffee breaks for 100 people.


Atât pentru speakeri, cât și pentru auditoriu, taxele includ accesul la o singura conferință/seminar + 1 coffee break. Fiecare conferință va avea durata de 1h, cu pauza de 15 min.

Participation fees includ the access to one conference/seminar + coffee break. Each conference will take 1 hour with 15 min break.


Business networking organizat în data de 11 octombrie începând cu ora 18:00. Accesul se va face pe bază de invitație sau taxă de participare de 50 Euro + TVA/persoană (servicii de katering incluse).

Business networking organized on 11 octomber 2013 (starts at 18:00 p.m.). Access will be by invitation or participation fee of 50 euros + VAT / person (Katering services included).

Participarea este gratuită pentru managerii companiilor prezente ca și expozanți în cadrul evenimentului și pentru partenerii Cleaning Expo.

Participation is free for the managers of the companies present at the event as exhibitors and partners Cleaning Expo.

Pentru oferte legate de cazare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: cleaning@exporom.ro

For more informations about accommodation, please contact: cleaning@exporom.ro 

Persoana de contact

Contact

Denisa Nicola
Project Manager CLEANING EXPO
Telefon: 0742 066 486
E-mail: denisa.nicola@exporom.ro

SC EXPOROM TRADING
INTERNATIONAL SRL
Bd. Biruinței nr.98, oraș Pantelimon,
jud. Ilfov, ROMÂNIA

Mai multe detalii găsiți pe:
More info:www.aopiscc.ro       
  
FORMULAR DE INSCRIERE / REGISTRATION FORM
A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013


DATE SOCIETATE / COMPANY DETAILS:
NUME/NAME: ….............................................................................................................................
Adresa/Address: str. ......................................................................................... nr. .......... bl. ....... ap. ........ sector ..............Localitatea/City ………………………………  Judetul/County…………………………………………………
Nr. Reg. Comertului / Trade Registry No.…………………………………
CUI /Fiscal No…………………………………………
Bank Account ............................................................................................ Bank..........................................................................
Tel:……………………………………………………
Fax:…………………………..
E-mail: ………………………………………..

PARTICIPANTI/PARTICIPANTS:
Mrs/Mr .............................................................................................................. position.........................................................
tel: ....................................................... 
email................................................................
Mrs/Mr .............................................................................................................. position.........................................................
tel: ....................................................... 
email...........................................................................
Mrs/Mr .............................................................................................................. position.........................................................
tel: .......................................................
email.....................................................

Suntem interesati in participarea la A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013 si ne inscriem pentru urmatoarele sectiuni si teme:
We are interested to join for these sections and topics at A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013:
a. ..........................................
b. ..........................................
c. ...........................................
d. ...........................................
.
.
.

Prezenta reprezinta comanda ferma si tine loc de contract intre parti (in cazul in care in prealabil nu exista un alt contract incheiat). 
The present document represents a firm order and is valid as contract between the parties (in the case that there is no other previous signed contract).

Firma/Company: .............................................. Data/Date :

Prin reprezentant legal / The legal representative

Semnatura, LS / Signature, StampDupa completarea acestui formular, va rugam sa-l returnati la e-mail cleaning@exporom.ro sau office@aopiscc.ro.

After filling this form please return it at e-mail cleaning@exporom.ro or office@aopiscc.roduminică, 28 aprilie 2013

Seminarul din 25.04.2013


Recunoscand importanta cresterii interesului fata de necesitatea modelarii constructive si continue in domeniul curatenie si igiena, Asociatia Operatorilor si Prestatorilor din IndustriaServiciilor de Curatenie si Conexe isi propune sa contribuie la cresterea nivelului de informare a consumatorilor cu privire la serviciile de curateniei si igiena, precum si a echipamentelor adecvate.

In acest sens A.O.P.I.S.C.C. a organizat in data de 25.04.2013 un seminar special in domeniul „Curatenie Profesionala si Igiena” la „Complexul Muzeal de Stiinteale Naturii, Constanta, b-dul Mamaia, nr. 255.

Seminarul a fost sustinut de partenerii nostrii:


                                                                                          


Actiunea a fost sponsorizata de H.B.P.EKO DISTRIBUTION   sâmbătă, 27 aprilie 2013

Forgotten cleaning chores in the home

However assiduous we are at keeping our home lovely and clean, there are always places where dust and grime gather that we either forget to check, or find hard to access. However, these awkward spots ...

vineri, 26 aprilie 2013

After party cleaningAfter party cleaning - Cheap Cleaning Services »
Holding a party at home can be enormous fun. All the preparations, cooking and cleaning is worth it as your guests have a wonderful time basking in your generous hospitality. But what about when it is...

joi, 25 aprilie 2013

How to clean a flat in five minutesIn an ideal world, we would have plenty of time to clean, tidy and generally turn our houses and flats into show homes fit for the pages of a glossy magazine. Yet that is not how it normally works in....... 

duminică, 21 aprilie 2013

Clean Me!


In fata unor reprezentanti de seama din industria de curatenie, pregatiti sa impartaseasca din cunostiintele si experienta lor, scoala de curatenie Clean Me isi doreste sa prezinte o gama cat mai larga a ceea ce presupune aspecte si tehnici care ii vor ajuta pe cursanti sa inteleaga domeniul de curatenie si igiena.

Singura scoala gratuita de curatenie, Clean Me, ii cheama pe cei interesati de industria de curatenie sa se alature A.O.I.P.S.C.C. si specialistilor nostri din Romania (si chiar din alte tari) intr-o calatorie de la departamentul de client service pana la aflarea celor mai noi tehnici profesionale.Poate ca operatiunea de curatenie pare simpla, poate lasa impresia ca imaginea ta nu sta si in curatenie. Dar operatiunea de curatenie si igiena este mult mai complexa. Etapele si produsele nu sunt alese la intamplare sau amestecate ca intr-un cos de super-market. Nu te avanta in lumea curateniei fara sa cunosti temeinic etapele si operatiunile dupa care functioneaza.

Clean Me te invata ca igiena si curatenia sunt operatiuni meticuloase unde fiecare etapa completeaza o alta avand ca rezultat o imagine memorabila, dand nastere unei identitati personale, influentand chiar si perceptia colaboratorilor tai.

Nimic nu este intamplator, Clean Me ofera ocazia participantilor sa traiasca experienta invatarii curateniei si igienei profesionale.

Pentru formularul de inscriere va rugam sa ne contactati office@aopiscc.ro


marți, 9 aprilie 2013

digi24.ro | Şcolile vor primi echipamente profesionale de curăţenie

digi24.ro | Şcolile vor primi echipamente profesionale de curăţenie: Şcolile din Constanţa ar putea fi igienizate gratuit de firme specializate. Asociaţia Operatorilor şi Prestatorilor din Industria Serviciilor de Curăţenie speră să atragă cât mai multe firme de profil în acest proiect pentru ca elevii să înveţe în şcoli mai curate.

Programul seminariilor Cleaning Show 2013


Programul seminariilor Cleaning Show 2013
9-12 aprilie| sala de conferinte, pavilion C 6

Marti, 9 aprilie 11:00 – 13:00: ”Professional way of cleaning” – Asociatia Operatorilor si Prestatorilor din Industria de Servicii de Curatenie si Conexe – A.O.P.I.S.C.C. si Clean InfoMiercuri, 10 aprilie 11:00 – 13:00: “Evaluarea calitatii serviciilor in piata de facility management din Romania – masa rotunda organizata de Asociatia Romana de Facility Management “ – ROFMA

Joi, 11 aprilie 11:00 – 16:30: “Importanta solutiilor profesionale si adecvate in mentenanta pardoselilor” - Pardoseli Magazin si Asociatia Montatorilor de Pardoseli din Romania – A.M.P.R. 11:30 – 12:00: “Curatarea si intretinerea pardoselilor din lemn” – Bona Romania 12:15 – 13:00: “Detergentii ecologici – trend si realitate” – Multi Cleaning System 15:30 – 16:30: “Sisteme inovative I. Legatura dintre serviciile de curatenie si Facility Management – inspectia si curatarea sistemelor de ventilatie” – Medline

Vineri, 12 aprilie 11:00 – 13:00: “Sisteme inovative II. Legatura dintre serviciile de curatenie si Facility Management – curatarea cu gheata carbonica, reinnoirea si slefuirea pardoselilor din beton” – Medline

luni, 8 aprilie 2013

Maine se deschide Cleaning Show 2013!


 Maine se deschide Cleaning Show 2013!
9 – 12 aprilie 2013 | pavilion C6, Romexpo

Cea mai mare expoziţie de curăţenie profesională din România îşi deschide porţile marţi, 9 aprilie, la Romexpo! Cleaning Show 2013 prezintă sute de tipuri de echipamente, produse şi tehnologii – multe la pret promotional, soluţii inovatoare expuse în premieră în România, concursuri şi demonstraţii de eficienţă!

Evenimentul se adresează reprezentanţilor din firme de facility management, hoteluri, spitale, hypermarket-uri, clinici, bănci sau din orice alte companii şi instituţii în care curăţenia profesională joacă un rol important.

Astfel, vizitatorii au oportunitatea de a alege dintr-o gamă variată de echipamente de curăţenie profesională, industrială şi domestică, echipamente de igienă sanitară, consumabile, accesorii şi detergenti, dar şi prestatori de servicii de curăţenie profesională, industrială, domestică, urbană şi salubrizare, dezinsecţie şi deratizare, colectare şi reciclare a deşeurilor, distrugere a produselor expirate, alpinism utilitar, curăţătorii şi spălătorii chimice.
Nu vor lipsi nici publicaţiile de specialitate şi instituţiile de profil.

                                             
 Mai mult, în cadrul Cleaning Show, vor fi desemnate Echipamentele anului 2013 din rândul exponatelor nou intrate pe piaţă şi prezentate la targ, sub conceptul Innovation Corner ! Printre echipamentele expuse în această zonă se numara unele revoluţionare atât pentru piaţa autohtonă, cât şi pentru cea străină.

De asemenea, pe intreaga durată a desfăşurării expoziţiei, publicul are oportunitatea de a urmări demonstraţiile tehnice ale echipamentelor. Aceste aplicaţii practice oferă o imagine de ansamblu necesară inaintea ahiziţionării sau demarării unui parteneriat.

În plus, expoziţia pune la dispoziţia vizitatorilor şi expozanţilor săi o serie de seminarii profesionale, care vor puncta importanţa calităţii serviciilor profesionale şi vor ajuta la îmbunătăţirea acestora. Dezbaterile, susţinute de reprezentaţi ai asociaţiilor de profil, dar şi ai companiilor expozante, vor avea loc zilnic, în sala de conferinţe din incinta pavilionului C6.


Tot în cadrul expoziţiei, va avea loc Impecabilii o competiţie spectaculoasă care are drept competitori firmele de prestare a serviciilor de curăţenie. Într-un timp cât mai scurt, angajaţii trebuie să cureţe mai multe tipuri de suprafeţe pătate cu diferite substanţe. Firma câştigătoare va pleca acasa cu trofeul «Impecabilii» şi cu un premiu oferit de sponsor.

   

Anul acesta, Cleaning Show se va desfăşura în paralel cu ROMENVIROTEC – expoziţie internaţională pentru tehnologii şi echipamente de protecţie a mediului şi ROMMEDICA – târg internaţional de medicină şi farmacie.
PROGRAM DE VIZITARE:
9 – 11 aprilie, zilnic între orele 10:00 – 18:00
12 aprilie, între orele 10:00 – 16:00
Mai multe detalii pe www.cleaningshow.ro
sâmbătă, 6 aprilie 2013

Seminar „Curatenie Profesionala si Igiena”


Recunoscand importanta cresterii interesului fata de necesitatea modelarii constructive si continue in domeniul curatenie si igiena, “Asociatia Operatorilor si Prestatorilor din IndustriaServiciilor de Curatenie si Conexe” isi propune sa contribuie la cresterea nivelului de informare a consumatorilor cu privire la serviciile de curateniei si igiena, precum si a echipamentelor adecvate.


In acest sens A.O.P.I.S.C.C. organizeaza in data de 25.04.2013 orele 10,00 – 14,00 un seminar special in domeniul „Curatenie Profesionala si Igiena” la „ComplexulMuzeal de Stiinte ale Naturii”, Constanta, b-dul Mamaia, nr. 255 dedicat Industriei Hoteliere.Pentru inscriere va rugam sa ne contactati: office@aopiscc.ro sau asociatiecuratenie@gmail.com

luni, 1 aprilie 2013

IGEFA intra pe piata curateniei profesionale din Romania


IGEFA  intra pe piata curateniei profesionale din Romania prin Dionis Prestcom SRL

11.03.2013

Bucuresti
Incepand cu 1 ianuarie 2013, Dionis Prestcom SRL a devenit membru asociat al IGEFA International, oferind un concept inovator de “one-stop-solution-provider” pentru clientii cheie, avand de acum un portofoliu de peste 15.000 de produse pentru igiena grupurilor sanitare, detergenti, ustensile, managementul deseurilor, masini de curatenie, echipamente de protectie personala, consumabile de catering si produse hoteliere.IGEFA pe piata europeana a echipamentelor de curateniei profesionale

“Gandeste global, actioneaza local” este sloganul sub care IGEFA a format alianta dintre cei mai mari distribuitori din Europa, impreuna cu grupul american Network Services Company, astfel devenind un distribuitor global pentru produse de curatenie,  igiena si ambalare.
Dionis Prestcom SRL este o companie romaneasca de familie, fondata in 2007, care importa si distribuie produse profesionale de curatenie. Gama de produse contine masini de curatenie, detergenti, ustensile, sisteme de spalat geamuri cu apa pura, consumabile si produse din hartie. Cu o experienta anterioara vasta in domeniul igienei si curateniei profesionale, Dionis Prestcom SRL ofera consultanta in alegerea solutiilor optime de curatenie, demonstratii practice, audituri de igiena, instruire personal, service si intretinere echipamente.

Premisele extinderii IGEFA in Romania

Piata industriei de curatenie profesionala din Romania s-a contractat in urma crizei economice, fapt care s-a tradus prin pierderi inregistrate de unele companii din domeniu,  altele si-au incheiat activitatea sau au suferit reorganizari. Companiile care au depasit momentul sunt acele companii ce s-au diferentiat fata de concurenta prin oferirea de pachete complete de servicii si produse.
IGEFA cauta un partener pe piata romaneasca, care sa confere incredere si solutii profesioniste indreptate spre servirea clientilor actuali si extinderea portofoliului de clienti. Ca si premiera, au ales doi parteneri, pe Dionis Prestcom SRL si Saniclever SRL, doua companii complementare in sfera produselor ce le ofera. Dionis Prestcom SRL isi va orienta eforturile catre distributia de echipamente profesionale de curatenie, detergenti si ustensile, iar Saniclever SRL va veni in completare cu o gama completa de dispensere si produse de hartie catre clientii HoReCa.
Daniel Tara, director de vanzari la Dionis Prestcom SRL, declara cu privire la noua asociere: “Sa fim parte a grupului INPACS ne aduce un potential semnificativ de dezvoltare. In afara de servirea clientilor INPACS din Romania, avem oportunitatea de a demara colaborari cu furnizori strategici si de a atrage noi clienti de talie internationala.”

Daniel Tara – Director Vanzari
Telefon 0735 184 816
Dionis Prestcom SRL  

www.dionis.ro