joi, 8 decembrie 2016

Chestionar privind achizițiile publice verzi în România

Buna ziua,
Legea 69/2016 privind achizițiile publice verzi prevede, printre altele, elaborarea
unui Ordin Comun al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui
Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.
In acest scop va rugam sa completati chestionarul atasat. Cu aceasta ocazie, va rugam sa va prezentati ca societate.

Va multumim,

Presedinte AOPISCC

Marius Belc


Chestionar privind achizițiile publice verzi în România


Legea 69/2016 privind achizițiile publice verzi prevede, printre altele, elaborarea unui Ordin Comun al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

a)  Alimente şi servicii de catering (ex: achiziții de alimente ecologice pentru școli);
b)  Produse și servicii de curățenie (ex: produse etichetate eco, servicii prietenoase cu mediul),
c)   Transport (autovehicule electrice și hibrid, biciclete).
d)  Textile (ex: echipamente de lucru inovative, uniforme durabile);
e)  Toalete cu apă și pisoare;

1.      Vă rugăm să ne precizați ce structură asociativă reprezentați:
-          Producator de detergenti ¨
-          Importator de detergenti ¨
-          Importator de echipamente de curatenie ( masini de spalat pavimentul, aspiratoare, etc.)¨
-          Producator de articole din hartie ( hartie igienica, hartie de ambalat, prosoape din hartie, etc) ¨
-          Importator de articole din hartie ( hartie igienica, hartie de ambalat, prosoape din hartie, etc.) ¨
-          Producator de articole din polietilena ( saci de menaj, canistre, flacoane, pahare, farfurii, tacamuri, caserole de unica folosinta, ustensile de curatenie,etc.) ¨
-          Importator de articole din polietilena ( saci de menaj, canistre, flacoane, pahare, farfurii, tacamuri, caserole de unica folosinta,ustensile de curatenie,  etc.) ¨
-          Producator de articole de curatenie din material textile ( lavete, mopuri, prosoape, etc.) ¨
-          Importator de articole de curatenie din material textile ( lavete, mopuri, prosoape, etc.) ¨
-          Importator/Producator de masini de spalat  vase¨
-          Importator/Producator de masini de spalat rufe¨
-          Prestatori de servicii de curatenie¨
-          Producator de articole de protectie a muncii ( salopete, manusi, combinezoane,etc) ¨
-          Importator de articole de protectie a muncii (salopete, manusi, combinezoane,etc.) ¨


Altele……………………………………………………………………………………………………..

2.      Vă rugăm să ne precizați care este opinia dvs., luând în considerare categoriile menționate anterior, privind capacitatea pieței de a oferi produse și servicii  care să includă cerințe și criterii minime de mediu?
-          Pregătită ¨
-          Relativ pregătită ¨
-          Nepregătită ¨

3.      Care sunt avantajele achizițiilor verzi? (Vă rugăm să selectați punctele care vi se par cele mai relevante).

Avantajele potențiale ale achizițiilor  verzi includ:

A1) Economii legate de eficiența resurselor pe termen lung

-   Utilizarea mai eficientă și eficace a resurselor naturale ¨
-   Reducerea impactului negativ al poluării și al deșeurilor ¨

-     Eliminarea sau reducerea utilizării materialelor toxice care afectează mediul înconjurător, și implicit, diminuarea impactului substanțelor periculoase asupra sănătății umane și a mediului ¨
- Încurajarea inovației ¨
-           Reducerea depozitelor de deșeuri prin achiziția de produse reciclate și care creează mai puține deșeuri ¨
-      Promovarea angajamentului organizației pentru dezvoltarea durabilă ¨
-      Economisirea de fonduri prin intermediul unor materiale și produse reutilizare¨
-      Economisirea apei ¨
-      Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ¨
-      Conservarea biodiversității ¨

A2) Utilizarea mai eficientă a resurselor publice

- Reducerea costurilor printr-o mai mare eficiență energetică, și de eliminare a deșeurilor ¨
- Scăderea costurilor pentru anumite produse și servicii ¨

A3) Stimularea pieței în direcția inovației și a producerii de opțiuni de produse mai durabile

-   Creșterea disponibilității produselor ecologice la prețuri rentabile ¨
-      Extinderea pieței pentru produse ecologice, precum și pentru produsele cu ambalaj redus ¨
-     Îmbunătățirea nivelului de informații disponibile cumpărătorilor cu privire la conținutul și performanța produselor facilitând procesul de cumpărare verde ¨

A4) Achizițiile verzi vizează atât instituțiile publice, sectoarele industriale și comunitatea în general și demonstrează responsabilitatea socială și de mediu

-  Reducerea potențialului de publicitate negativă asociată cu utilizarea produselor, serviciilor și furnizorilor cu performanțe reduse de mediu ¨
-  Îmbunătățirea condițiilor de muncă și a productivității ¨

5.  Vă rugăm să ne precizați relevanța categoriilor de produse și servicii propuse din punct de vedere al impactului asupra mediului și al volumului de achiziție a produselor verzi?
-                    Impact mare și volum mare ¨
-                    Impact mare și volum mic ¨
-                    Impact mic și volum mare ¨
-                    Impact mic și volum mic ¨

6.  Ce alte categorii de produse din lista de mai jos considerați că ar fi relevante pentru România? Vă rugăm să motivați alegerea făcută din lista de produse propuse la nivelul UE:

a)  Cogenerare (ex. energie termică & electrică);
b)  Centrale termice cu apă;
c)   Echipamente electrice și electronice pentru sectorul asistenței medicale;
d)  Energie electrică (ex. energie din surse regenerabile nefosile, respectiv eoliană, solară, aerotermală, geotermală , hidrotermală și energia oceanelor, energia hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, gaz provenit  din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz);
e)  Panouri de perete;
f)    Produse și servicii de grădinărit (ex: cerințe durabile pentru întreținerea parcurilor și grădinilor publice, promovarea biodiversității în spațiile urbane verzi);
g)   Robinetărie sanitară;
h)  Sisteme de iluminat stradal și semnalizatoare rutiere.
Vă rugăm să motivați alegerea dvs……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..


7.  Care ar fi din punctul dvs. de vedere criteriile cele mai relevante care pot permite considerarea ofertei celei mai avantajoase economic?
-   impactul de mediu redus pe durata ciclului de viață al produselor ¨
-   eficiența energetică a produselor ¨
-   gradul de reciclabilitate al produselor ¨
- altele…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

8.  Care este procentul pe care îl considerați necesar a fi impus  autorităților publice centrale/locale pentru achiziții publice verzi, raportat la totalul achizițiilor publice la nivelul unui an?
- 1%-5% ¨
- 5%-10% ¨
- peste 10% ¨

9.  Vă rugăm să ne precizați opțiunea dvs. privind ținta anuală menționată la întrebarea nr. 7, după cum urmează:
-          dacă acesta ar trebui să fie aplicată strict instituțiilor publice ¨
-          dacă acesta se poate aplica la nivel sectorial ¨
-          dacă acesta se poate aplica la regional ¨

-     alte propuneri ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vă   rugăm   să   ne   transmiteți   formularul completat  pe adresa  de  email,
cel mai tarziu 12.12.2016.

Va multumim

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu