luni, 29 aprilie 2013

A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013


A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013


Se va desfășura în perioada 10 – 12 Octombrie, în cadrul evenimentului CLEANING EXPO 2013 organizat la EXPOROM - cel mai nou complex expozițional din România, cu sediul în Pantelimon-Ilfov (12 km din centrul capitalei) în parteneriat cu Asociația Operatorilor și Prestatorilor din IndustriaServiciilor de Curățenie și Conexe.

The event will take place from October 10 to 12, during the event CLEANING EXPO 2013 organized at EXPOROM- the newest exhibition center in Romania, Pantelimon-Ilfov (12 km from Bucharest downtown) in partnership with Operators and Providers from Cleaning Industry and Related Services Association.


Secțiunea I. Echipamente și tehnologii noi

Section I. Equipments and new tehnology

TEMATICA
Tematica de interes pentru prezentare include, dar nu este limitată la:

TOPICS
Topics of interest for submission include, but are not limited to:

I.1. Igienă și produse chimice profesionale și domestice
Echipamente și accesorii pentru ingienă, curățenie și igienizare; Detergenți profesionali pentru curățenie și dezinfectanți; Agenți chimici și tehnologii; Detergenți și dezinfectanți pentru uz domestic; Produse pentru întreținerea materialor textile; Produse de hârtie; Cărucioare pentru materiale și curățenie.

I.1. Hygiene & Household cleaning chemicals
Appliances and accessories for hygiene, cleaning and sanitation; Professional detergents, cleaners and disinfectants; Chemical agents and technologies; Domestic detergents and disinfectants; Textile care products; Paper products; Trolleys for laundries & cleaning.

I.2. Curățenie industrială
Echipamente pentru curățenie exterioară; Echipamente pentru colectarea gunoiului; Echipamente pentru filtrarea și purificarea apei și aerului; Unități pentru spălătorii auto; Echipamente pentru spălat geamurile.

I.2. Industrial cleaning
Outdoor cleaning equipment; Garbage collection equipment; Air and water purification equipment; Car wash units; Window cleaning equipment.

I.3. Curățătorii chimice și spălatorii de textile
Mașini pentru curățătorii; Echipamente pentru spălătorii; Echipamente de călcat și finisat; Generatoare de aburi.

I.3. Dry cleaners & laundry
Dry-cleaning machines; Laundry equipment; Ironing and finishing equipment; Steam generators.

I.4. Curățenie profesională și întreținere
Mașini pentru curățenie în interiorul clădirilor; Aspiratoare praf/lichid; Mașini pentru spălat pardoseli textile; Mop-uri; Lavete; Bureți; Pad-uri.

I.4. Professional cleaning and maintenance
Machines for interior building cleaning, Vacuum cleaners wet / dry, Carpet-washing machines; Mops; Cloths; Sponges, Floor pads.

Secțiunea II. Furnizori de servicii de curățenie

Section II. Contract cleaners

TEMATICA
Tematica de interes pentru prezentare include, dar nu este limitată la:

TOPICS
Topics of interest for submission include, but are not limited to:


II.1. Curățenia și igiena în unitățile sanitare
Metode noi și revizuite, etape de curățenie și igienă în unitățile sanitare; Furnizorii de servicii de curățenie și controlul igienei în unitățile sanitare.

II.1. Hospital cleaning
Cleanliness review methods, level of cleanliness in hospital, contarct cleaning and infection control.


II.2. Curățenia într-o școală sănătoasă
Produse și practici pentru un mediu sănătos în școli.

II.2. Cleaning for healthy schools
Products and practices for a safer indoor environment.


II.3. Curățenie în muzeu (unități de cultură)
Alternative pentru curățenie în muzee și în spațiile de vizitare.

II.3. Cleaning in Museums
Cleaning alternatives for the museum and visitor center.


II.4. Curățenia hotelieră
Igiena și curățenia în unitățile hoteliere.

II.4. Hotel Cleaning
Safety and health among hotels.

II.5. Curățenia în industria alimentară
Curățenia și dezinfectarea în industria de prelucrare a produselor
alimentare.

II.5. Food industry cleaning
Cleaning and disinfecting in the food processing industry.

Secțiunea III. Domenii încrucișate

Section III. Cross-areas


Uniforme și echipamente de protecție; Întreținerea tehnică a echipamentelor; Property management; Managementul curățeniei în unitățile hoteliere; Managementul curățeniei clădirilor; Managementul curățeniei în unitățile sanitare; Dezinfecție, Dezinsecție, Deratizare, Reciclarea deșeurilor.

Uniforms and protective clothing; Technical maintenance; Property management; Hotel cleaning management; Building cleaning management; Hospital cleaning management; Disinfection, Disinsection, Deratisation; Waste recycling.


A.O.P.I.S.C.C. 1st Cleaning Forum 2013 reunește directori de companii, proprietari și profesioniști în afaceri de alimentație publică și hoteluri, din domeniul curățatoriilor chimice, spălatorii de textile și curățenie profesională, complexe sportive, SPA și fitness, instituții medicale, mall-uri și supermarket-uri, centre de afaceri, gări de trenuri, aeroporturi, dealearii și service-uri auto, asociații și alții.

A.O.P.I.S.C.C. 1st Cleaning Forum 2013 brings together corporate executives, owners and professionals of restaurant and hotel business enterprises, dry cleaners and laundries, cleaning companies, sports and fitness complexes, medical facilities, shopping and supermarkets complexes, business centres, food-processing industry, railway stations, airports, car repair stations and car retail rooms, municipal housing committee offices and other associations.


Participanții sunt rugați să transmită propunerile de prezentări până la data de 1 septembrie la următoarele adrese de e-mail: cleaning@exporom.ro sau office@aopiscc.ro. Formularul de inscriere îl găsiți și pe www.cleaning.ro sau pe www.aopiscc.ro.

Participants are encouraged to submit proposal for presentation on line at the following address cleaning@exporom.ro or office@aopiscc.ro till September 1. Application form available also on www.cleaning.ro or www.aopiscc.ro.


Condiții de participare:

Participation fees:

Pentru speakeri:
1. Expozanții CLEANING EXPO beneficiază de 1 topic gratuit (pentru prezentare produse și servicii de curățenie); costul participării la mai multe topicuri – 100 euro + TVA/topic
2. Membrii asociației A.O.P.I.S.C.C. care nu sunt expozanți (pentru prezentare produse și servicii de curățenie) - 350 euro + TVA/topic ; 250 euro + TVA (minim 3 topicuri)
3. Companii de profil (pentru prezentare produse sau servicii de curățenie) – 500 euro + TVA/topic; 400 euro + TVA (minim 3 topicuri)
4. Specialiștii din industria curățeniei sau membri ai altor asociații care susțin seminarii informative sau educative, fără a face reclamă unui produs (topicuri de specialitate acceptate in prealabil de organizatori) – 150 euro+TVA/ topic
5. Reprezentanți ai instituțiilor publice – gratuit

For Speakers:
1. Speakers exhibitors at Cleaning Expo 2013 benefit 1 free topic (for products and cleaning services);the cost for more topics – 100 euro + VAT/topic
2. Speakers members A.O.P.I.S.C.C. (for products and cleaning services)- 350 euro + VAT/topic ; 250 euro + VAT (for more than 3 topics)
3. Speakers for other companies (not included in 1. and 2.) - 500 euro + VAT/topic ; 400 euro + VAT (for more than 3 topics)
4. Cleaning industry specialists and members of other associations supporting informative and educational seminars, free to advertise a product (specialized topics previously accepted by the organizers) - 150 euro + VAT/ topic
5. Representative of public institutions – free


Pentru auditoriu:
1. Expozanții CLEANING EXPO – acces gratuit pe baza badge-ului
2. Membrii asociației A.O.P.I.S.C.C. – gratuit pe baza legitimației
3. Reprezentanți ai instituțiilor publice – gratuit pe baza legitimației
4. Public specialist – gratuit pe baza invitației din partea organizatorilor
5. Public larg - 10 euro/pers.

For audiences:
1. Audiences from exhibitors at Cleaning Expo 2013 – free
2. Members A.O.P.I.S.C.C. – free
3. Representative of public institutions – free
4. Public specialist – free based on invitation from the organizers
5. General audiences – 10 euro/person

Taxele de participare cuprind: rezervare sală de 250 persoane, echipamente audio și video, translator ro/en și en/ro și coffee break pentru 100 persoane.

Participation fees include: booking conference hall for 250 people, audio and video equipment, translator ro/en and en/ro and coffee breaks for 100 people.


Atât pentru speakeri, cât și pentru auditoriu, taxele includ accesul la o singura conferință/seminar + 1 coffee break. Fiecare conferință va avea durata de 1h, cu pauza de 15 min.

Participation fees includ the access to one conference/seminar + coffee break. Each conference will take 1 hour with 15 min break.


Business networking organizat în data de 11 octombrie începând cu ora 18:00. Accesul se va face pe bază de invitație sau taxă de participare de 50 Euro + TVA/persoană (servicii de katering incluse).

Business networking organized on 11 octomber 2013 (starts at 18:00 p.m.). Access will be by invitation or participation fee of 50 euros + VAT / person (Katering services included).

Participarea este gratuită pentru managerii companiilor prezente ca și expozanți în cadrul evenimentului și pentru partenerii Cleaning Expo.

Participation is free for the managers of the companies present at the event as exhibitors and partners Cleaning Expo.

Pentru oferte legate de cazare, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: cleaning@exporom.ro

For more informations about accommodation, please contact: cleaning@exporom.ro 

Persoana de contact

Contact

Denisa Nicola
Project Manager CLEANING EXPO
Telefon: 0742 066 486
E-mail: denisa.nicola@exporom.ro

SC EXPOROM TRADING
INTERNATIONAL SRL
Bd. Biruinței nr.98, oraș Pantelimon,
jud. Ilfov, ROMÂNIA

Mai multe detalii găsiți pe:
More info:www.aopiscc.ro       
  
FORMULAR DE INSCRIERE / REGISTRATION FORM
A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013


DATE SOCIETATE / COMPANY DETAILS:
NUME/NAME: ….............................................................................................................................
Adresa/Address: str. ......................................................................................... nr. .......... bl. ....... ap. ........ sector ..............Localitatea/City ………………………………  Judetul/County…………………………………………………
Nr. Reg. Comertului / Trade Registry No.…………………………………
CUI /Fiscal No…………………………………………
Bank Account ............................................................................................ Bank..........................................................................
Tel:……………………………………………………
Fax:…………………………..
E-mail: ………………………………………..

PARTICIPANTI/PARTICIPANTS:
Mrs/Mr .............................................................................................................. position.........................................................
tel: ....................................................... 
email................................................................
Mrs/Mr .............................................................................................................. position.........................................................
tel: ....................................................... 
email...........................................................................
Mrs/Mr .............................................................................................................. position.........................................................
tel: .......................................................
email.....................................................

Suntem interesati in participarea la A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013 si ne inscriem pentru urmatoarele sectiuni si teme:
We are interested to join for these sections and topics at A.O.P.I.S.C.C. 1st International Cleaning Forum 2013:
a. ..........................................
b. ..........................................
c. ...........................................
d. ...........................................
.
.
.

Prezenta reprezinta comanda ferma si tine loc de contract intre parti (in cazul in care in prealabil nu exista un alt contract incheiat). 
The present document represents a firm order and is valid as contract between the parties (in the case that there is no other previous signed contract).

Firma/Company: .............................................. Data/Date :

Prin reprezentant legal / The legal representative

Semnatura, LS / Signature, StampDupa completarea acestui formular, va rugam sa-l returnati la e-mail cleaning@exporom.ro sau office@aopiscc.ro.

After filling this form please return it at e-mail cleaning@exporom.ro or office@aopiscc.roNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu